UniClique Forum

ae cho hỏi muốn nghỉ 1 ngày thì mua gói nào trong ADVERTISE

Started by dinhtu1428 2017-08-24 at 21:03
3 replies to this topic
dinhtu1428
Resident
Posts: 13
ae cho hỏi muốn nghỉ 1 ngày kiểu k click quảng cáo mà ref vẫn click cho mình ý. thì mua gói nào trong ADVERTISE
http://www.uniclique.net/images/banner1.gif
anhbaopro196
Resident
Posts: 40
Quote: dinhtu1428
ae cho hỏi muốn nghỉ 1 ngày kiểu k click quảng cáo mà ref vẫn click cho mình ý. thì mua gói nào trong ADVERTISE

Mua gói "Vacation Days" trong ADVERTISE nhé b.
https://strongbux.net/banners/banner_01.gif
nguyenvanba
Resident
Posts: 12
Cho minh hoi avg khoang bao nhieu thi co lai va avg bao nhieu thi minh bi lo vay cac ban
vftkunkun1
Resident
Posts: 11
Bạn tính BEP ra rồi soi từng AVG so với BEP, nhỏ hơn hoặc bằng BEP thì bỏ đi, kể cả hơn tý ty cũng bỏ đi

    UniClique Media © 2017-2024. All rights reserved.

Earn Free Bitcoin